Standardside

Referat Generalforsamling

torsdag den 30. januar 2020 kl. 19.00

Formanden bød velkommen samt godt nytår

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
Som dirigent blev valgt Grete S. Larsen. Formanden bad om, at stemmetællerne først blev valgt såfremt der var brug for det.

Grete erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet.

2. Formanden aflægger beretning.

Så gik 2019 – velkommen og godt nytår

Januar afholdt vi generalforsamling her var 55 medlemmer mødt op, efter generalforsamlingen blev der serveret hamburgryg med kartoffelsalat og grøn salat.
Februar– Bibbi og Snif – Country musik
60 personer var mødt op til det der bleven rigtig hyggelig aften, hvor vi have besøg af Bibbi og Snif, en varm datter og far countryduo, ikke uden grund at Bibbi tit er blevet sammenlignet med countrylegenden Dolly Parton. De underholdt med country sange, krydret med historier fra mange år som musikere.

Marts var ca. 60 mennesker samlet for at høre Brian Lange fortælle om da tog toget i
1988 fra Haderslev til Paris, hvor han meldte sig til fremmedlegionen.
Han havde planlagt at være 5 år i legionen. Men Brian forlod først Legionen i 2003. 
Når man melder sig, får man et nyt navn, og en ny identitet. Ens oprindelige navn arkiveres til hjemsendelsen. Optagelsesbetingelserne er umenneskeligt hårde. Grundskolen foregår i en bjerglejr i Pyrenæerne. Lange dage med konstant stress. De sendes ud på en 60 km march ud, og 60 km hjem. Oppakning vejer 45 kilo. De svage sorteres fra!
Et levende foredrag.

April det sidste arrangement, inden vi holdt sommerferie, havde vi besøg af Guitar Kaj alias Bertel Abildgaard.
En god aften festligt, folkeligt og fornøjeligt.
Der gik lidt Niels Haugaard i den og han underholdt med Kim Larsen, John Mogensen, Elvis og andre i samme stil. Vi sluttede med kaffe og sandwich.

 

Så holdt vi ferie frem til september

 

I september var der 27 personer der mødtes ved Smørum Kulturhus, her fyldte vi bilerne op og kørte til Pederstrup, vi fik en guidet rundvisning på ca. 2 timer, bl.a om det gamle Ballerup og Fyrstinde Olga. Efter rundvisningen var der kaffe og kage på traktørstedet Konditorgården.
En dejlig eftermiddag med godt vejr, glade mennesker god kaffe og kage.

Oktober havde vi besøg af duoen Lis og Per.
Her var 70 personer mødt op. Lis og Per fortalte deres personlige historie om at komme fra de laveste sociale kår og nå til tops i dansk showbiz. Undervejs fik vi en vifte af deres store dansktoprepertoire. En dejlig aften, hvor der blev serveret et par stykker smørrebrød i pausen.

November. Her ar vi ca. 50 personer samlet for at høre professor Sebastian Olden-Jørgensen, fortælle om kvinderne  i det danske kongehus. Det var ikke uden humor, Sebastian fortalte om kvinderne tilbage fra dronning Louise og frem til kronprinsesse Mary, og at succesen i kongehuset ikke mindst skyldes kvinderne.

December
var 63 personer mødt op til årets julehygge, hvor stemningen var god.
Der blev hygget med rigtig god mad, julemusik og sang, kaffe med lidt sødt og til slut lotteri med flotte præmier.

Til slut tak til alle som er mødte op. En stor tak til min bestyrelsen for samarbejdet gennem året. 

Fremtid: Det er med stor glæde at vi har fået husly her i Konfirmandhuset. I løbet af sommeren vil bestyrelsen prøve at arrangere en bustur. 
Beretningen blev godkendt.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskabet blev godkendt.

Kassereren henstille til medlemmerne, at de fremover indbetalte kontingent over netbank.

4. Indkomne forslag.
Ingen

5. Fastsættelse af kontingent for 2020
uændret.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
     På valg: Lis Jacobsen – modtog genvalg
                   Jytte Lindstrøm – modtager genvalg
                    Grethe Kaczmarek – modtager genvalg
                    Gunhild Madsen – modtager ikke genvalg  

                   Suppleant Ulla Malm indtrådte i bestyrelsen i stedet for Gunhild Madsen
                   Blev godkendt

                  2 suppleanter: Lene Askevig og Susanne S. Hansen - modtog valg
                  Blev godkendt

7. Valg af revisorer samt revisorsuppleant.
     På valg: revisor Ellen Jepsen - modtager genvalg
                   Revisorsuppleant: Britt Rasch - modtager genvalg
                   Blev godkendt

8.  Eventuelt.
Formanden meddelte, at det afgående bestyrelsesmedlem ville blive takket over et stykke mad med den nye bestyrelse.

Dirigenten erklærer herefter generalforsamlingen for ophævet.


Efter generalforsamlingen blev der serveret hamburgerryg, kold kartoffelsalat, grønsalat og som kaffe/the småkager og chokolade.
Her var mødt 70 medlemmer.

 

  Referent Grete Sørensen